Ważny od: 1 wrzesień 2015   Klasa Va SP
L.p. Dzień
Tygodnia
Godziny Przedmiot Sala
1 PONIEDZIAŁEK 750 - 835 zaj. techn. 7
2 840  - 925 wych. fiz. 0
3 935 - 1020 j. polski 8
4 1030 - 1115 religia 7
5 1125 - 1210 matematyka 4
6 1225 - 1310 j. angielski 9
7 1320 - 1405 przyroda 11
      0 0
1 WTOREK 750 - 835 matematyka 4
2 840  - 925 j. polski 6
3 935 - 1020 matematyka 4
4 1030 - 1115 j. angielski 9
5 1125 - 1210 wych. fiz. 0
6 1225 - 1310 przyroda 11
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 ŚRODA 750 - 835 historia 8
2 840  - 925 j. polski 9
3 935 - 1020 matematyka 4
4 1030 - 1115 zaj. komp. 2
5 1125 - 1210 wych. fiz. 0
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 CZWARTEK 750 - 835 j. polski 6
2 840  - 925 wdż 11
3 935 - 1020 przyroda 10
4 1030 - 1115 plastyka 7
5 1125 - 1210 wych. fiz. 0
6 1225 - 1310 j. polski 3
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 PIĄTEK 750 - 835 religia 5
2 840  - 925 j. angielski 9
3 935 - 1020 muzyka 7
4 1030 - 1115 dysp. wych. 9
5 1125 - 1210 matematyka 4
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
    RAZEM 29 25