Ważny od: 1 wrzesień 2015   Klasa
 IIa SP (11s)
L.p. Dzień
Tygodnia
Godziny Przedmiot Klasa
1 PONIEDZIAŁEK 750 - 835 ed. wczes. 11
2 840  - 925 ed. wczes. 11
3 935 - 1020 ed. wczes. 11
4 1030 - 1115 ed. wczes. 11
5 1125 - 1210 ed. wczes. 11
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 WTOREK 750 - 835 religia 11
2 840  - 925 j. angielski 11
3 935 - 1020 ed. wczes. 11
4 1030 - 1115 ed. wczes. 11
5 1125 - 1210 ed. wczes. 11
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 ŚRODA 750 - 835 zaj. komp. 2p
2 840  - 925 ed. wczes. 11
3 935 - 1020 ed. wczes. 11
4 1030 - 1115 ed. wczes. 11
5 1125 - 1210 0 0
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 CZWARTEK 750 - 835 j.angielski 11
2 840  - 925 religia 11
3 935 - 1020 ed. wczes. 11
4 1030 - 1115 ed. wczes. 11
5 1125 - 1210 ed. wczes. 11
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
1 PIĄTEK 750 - 835 ed. wczes. 11
2 840  - 925 ed. wczes. 11
3 935 - 1020 ed. wczes. 11
4 1030 - 1115 ed. wczes. 11
5 1125 - 1210 0 0
6 1225 - 1310 0 0
7 1320 - 1405 0 0
      0 0
    RAZEM 23 23