Równać szanse 2007
Równać Szanse 2007 – Regionalny Konkurs Grantowy
Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)
Termin składania wniosków: do 10 października 2007 r.
Zasady konkursu i formularz wniosku oraz informacje dotyczące poprawnego przygotowania wniosku i kryteriów jego oceny znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl
Celem projektu jest pokazanie uczniom gimnazjum, że przedmioty ścisłe mogą być łatwe, przystępne i zrozumiałe dla wszystkich, przetłumaczenie trudnych dla nich zadań na język codzienny, danie młodzieży możliwości samodzielnego wykonywania doświadczeń, badań i pomiarów, zmiana myślenia z teoretycznego na praktyczny.
Program przeznaczony jest dla uczniów naszego gimnazjum, mieszkających w 7 wsiach, w większości popegeerowskich, z których Pudliszki są największe. Mają oni ograniczony dostęp do nowoczesnych metod nauczania, gdyż szkoła jest bardzo słabo wyposażona w pomoce dydaktyczne. Uczniowie nauczani są "teoretycznie", nie wykonują doświadczeń, większość widzą w telewizji lub na planszach. Wynikiem takiej pracy są bardzo słabe wyniki egzaminów z przedmiotów mat-przyr.
Zaplanowane przez nas działania polegać będą na wykonywaniu przez uczniów praktycznych ćwiczeń, badań i doświadczeń, samodzielnym rozwiązywaniu zadań i problemów, które do tej pory sprawiały problemy. Młodzież na dodatkowych zajęciach, prowadzonych w trzech blokach tematycznych, będzie mogła samodzielnie mierzyć, ważyć, obserwować, badać, wykonywać doświadczenia fizyczne i chemiczne, a w konsekwencji również dokonywać obliczeń, które wcześniej sprawiały problemy. Efektem pracy będzie lepsze zrozumienie nauk ścisłych. Liczbowe efekty powinny być widoczne w wynikach egzaminu. Młodzież z małych wsi, odrabiając lekcje, często może liczyć tylko na siebie. Nabyte umiejętniści wpłyną na sprawne działanie pomocy koleżeńskiej w poszczególnych wsiach.
Dotacja przeznaczona zostanie na zakup pomocy dydaktycznych.
Nadzór nad projektem: dyrektor Bogumiła SZOLC
Osoby odpowiedzialne: Aleksandra KUŹMA, Aleksandra WOŹNA, Justyna ROSIAK, Jagoda SERWATKA - GRZELCZAK

Wnioskowano o dofinansowanie w kwocie: 7000 zł.
Dofinansowania nie otrzymano.Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=9