Mondialogo
W październiku 2003 UNESCO we współpracy z DimlerChrysler zaproponowało Szkołom Stowarzyszonym uczestnictwo w projekcie, którego głównym celem jest rozwijanie dialogu pomiędzy nauczycielami i uczniami z całego świata. Projekty realizowane były za pośrednictwem Internetu, a ich rezultaty umieszczano na stronie internetowej projektu.
Program ma pomóc w odkrywaniu własnych korzeni kulturowych, pokazywać wzajemne wpływy i przenikanie się kultur, przyczynić się do poznawania innych kultur i stylów życia, a wreszcie, poprzez wymianę informacji z innymi uczniami, przyczyniać się do rozwoju umiejętności prowadzenia dialogu i dyskusji na temat problemów współczesnego świata.
W Mondialogo 2003/2004 wzięło udział 1460 zespołów, skupiających ponad 24 000 uczniów i nauczycieli. Polskę reprezentowało 31 zespołów. Każdej szkole, która zgłosiła się do projektu, organizatorzy dobrali szkołę partnerską. W ten sposób powstały współpracujące ze sobą zespoły, które już same wybierały temat projektu i sposób jego realizacji.
Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły uczniów w wieku 14-18 lat. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja. Każdej drużynie organizatorzy przypiszą partnerów z innego kraju. Zespoły wspólnie przygotują projekt na dowolnie wybrany temat. Uczniowie powinni pracować pod opieką nauczycieli.
Autorzy pięćdziesięciu wyróżnionych projektów wezmą udział w międzynarodowym sympozjum Mondialogo. Szkoły zwycięskich drużyn otrzymają nagrody pieniężne.
Rejestracja (http://www.mondialogo.org/377.html?&type=0) zespołów trwa do 1 listopada 2007 r. Projekty trzeba złożyć do 31 maja 2008 r.
Konkurs organizuje UNESCO. Szczegółowe informacje w języku angielskim, francuskim i niemieckim można zna! leźć na stronie Mondialogo (http://www.mondialogo.org/142.html?&L=en&tx_ttnews%5btt_news%5d=241 ) inicjatywy na rzecz promowania dialogu międzykulturowego.

Nadzór nad projektem: dyrektor Bogumiła SZOLC
Odpowiedzialny za projekt: Rufael Senshaw

Więcej o Naszej szkole partnerskiej

Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21