Szkoła Przedsiębiorczości
Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości".

Program Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Program ma na celu:
  • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
  • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły.
  • Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje.
  • Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach.
W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego.
Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości":
  • Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata.
  • Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości.
  • Nagrody dla najaktywniejszych szkół.
  • Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości".
  • Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich.
Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów.

I obszar: "Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy"
Szkoła stwarza odpowiednie warunki do kształtowania u uczniów aktywnej postawy na rynku pracy.

III obszar: "Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi"
Szkoła zapewnia ekonomiczny wymiar kształcenia, Szkoła rozwija współpracę z lokalnymi partnerami.

Nadzór nad projektem: dyrektor Boumiła SZOLC
Odpowiedzialni za projekt: Tomasz PRAŁAT, Jagoda GRZELCZAK-SERWATKA, Katarzyna PRAŁAT
Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=20