Patriotyzm Jutra
Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego za środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Projekt edukacyjny jest skierowany przede wszystkim do uczniów i nauczycieli ZSPiG w Pudliszkach i obejmuje szeroki zakres działań. Realizacja projektu polega na organizowaniu: wycieczek, konkursów: literackiego, plastycznego, recytatorskiego, technicznego, historyczno-informatycznego; wystawy, spotkania z badaczem historii, warsztatu, przedstawienia teatralnego, "żywej" lekcji historii. Przedsięwzięcie jest związane z pobytem w Wielkopolsce (również w Pudliszkach i najbliższej okolicy) trzech twórców epoki romantyzmu: Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i gen. Franciszka Dzierżykraja-Morawskiego – patrona naszej szkoły. Jego realizacja ma trwać 5 miesięcy. Ma na celu między innymi: integrowanie nauczycieli i uczniów w procesie poznawania regionu "Małej Ojczyzny", wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Nadzór nad projektem: dyrektor Bogumiła SZOLC
Odpowiedzialni za projekt: Anna PRZYBYŁ i Dorota WORWA

Wnioskowano o dotację w kwocie: 12 892,00 zł.
Dofinansowania nie przyznano.Artykuł pochodzi ze strony SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16