CYBERPRZEMOC
Data: 03-07-2017 o godz. 13:43:48
Temat: Gimpudliszki


CYBERPRZEMOC – sprawozdanie z działań edukacyjno-profilaktycznych  w roku szkolnym 2016/2017

W ZSPiG w Pudliszkach na lekcjach wychowawczych, zajęciach komputerowych oraz na spotkaniach z przedstawicielami policji oraz pedagogami starano się wyczulić dzieci na zjawisko przemocy w Internecie. Celem spotań było uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc może wyrządzić dużą krzywde sobie jak i innym osobom, właściwe reagowanie na niebezpieczne sytuacje, aby wiedzieli gdzie szukać pomocy. Uczniowie dowiedzieli się jak nie paść ofiarą cyberprzemocy, że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym jeżeli nie mamy na to zgody. W ramach zajęć profilaktycznych w klasach V SP – I-III gimnazjum były realizowane tematy dotyczące cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. W ich zamierzeniu było wyjaśnienie co to jest cyberprzemoc i jak się przejawia, co to jest stalking oraz hejt. Zajęcia miały charakter wykładu pogadanki, do przeprowadzenia lekcji wykorzystany był film edukacyjny ze strony internetowej www.youtube.pl : Cyberprzemoc. Bezpieczna szkoła w strefie Schengen. Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, które uczniowie  wypisali pracując w grupach.Dodatkowo we wszystkich klasach  SP i Gimnazjum odbyły się spotkania  z Panią Katarzyną Jędzrzejewską terapeutką MONARU wLesznie. Zajęcia z  młodzieżą miały charakter edukacyjno – profilaktyczny. Celem ich było budowanie świadomości nie tylko na temat konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych zażywania substancji psychoaktywnych, ale też szybko rozpowrzechniających się w młodym pokoleniu uzależnień behawioralnych, tj. od gier komputerowych czy Internetu - Cyberprzemoc. W dzisiejszych realiach łatwy dostęp do narkowyków czy dopalaczy stwarza dla młodych ludzi wiele okazji do eksperymentowania. Celem działań profilaktycznych było zachęcenie do obiektywnego spojrzenia na substancje psychoaktywne oraz promocja postaw prozdrowotnych.

 Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć uczniowie wypełnili ankiety dotyczące cyberprzemocy, po ich przeanalizowaniu okazało się, że ankietowani:

  • wiedzą co to jest cyberprzemoc
  • większość uczniów spędza czas korzystając z Internetu do 2 – 3 godzin dziennie
  • niewielka ilość uczniów doświadczyła przemocy w sieci ( wulgaryzmy, poniżanie, ośmieszanie, szantaż, zastraszanie)
  • gdyby stali się ofiarą cyberprzemocy poinformowaliby: rodziców, policję, nauczyciela, pedagoga szkolnego
  • mogą działać przeciw cyberprzemocy: zgłosić osobie dorosłej, blokować hejterów, zabezpieczać zdjęcia, nie wchodzić na niebezpieczne strony internetowej uważają, że cyberprzemoc jest niebezpieczna i może doprowadzić do: popełnienia samobójstwa, depresji, bójek, samookaleczeń, przemocy.

Pedagodzy szkolni

mgr Jagoda Grzelczak-Serwatka,

mgr Sara BiernatArtykuł jest z SZKOŁA PODSTAWOWA im. gen. Franciszka Dzierzykraja Morawskiego w PUDLISZKACH
https://gimpudliszki.pl

Adres tego artykułu to:
https://gimpudliszki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1722